WATEROVERLAST?

WATEROVERLAST?

Waterdoorlatende klinkers voor minder wateroverlast!

Ecologische bestrating laat water insijpelen in de ondergrond. Bij waterdoorlatende klinkers infiltreert het water in de bodem door de poreuze klinker, bij waterpasserende klinkers gebeurt dat via de voegen. Zo vermijd je wateroverlast bij hevige regenbuien en verdroging van de bodem bij lange periodes van droogte.

Op de afbeelding een mooi voorbeeld met de ''Draino Antraciet'' klinker.

Wassink Bestratingen BV