login

Disclaimer

Disclaimer
Bij het gereedmaken van onze website(s) is de grootst mogelijke zorg en aandacht betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist is, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. De informatie op onze website, wordt regelmatig geactualiseerd. Wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de teksten van deze internetsite TEGELS.NL kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u melden aan: info @ tegels.nl

Aansprakelijkheid
TEGELS.NL is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van TEGELS.NL zouden voorkomen. TEGELS.NL is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de TEGELS.NL website zijn gelinked.

Databescherming/persoongegevens
TEGELS.NL respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U kunt onze website(s) bezoeken, zonder dat u ons daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker TEGELS.NL toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en/of te gebruiken voor onze website(s), zie onze privacyverklaring.

Kwaliteit van de informatie
TEGELS.NL bewaakt de kwaliteit en integriteit van de informatie welke op onze website(s) staat vermeld. Hiertoe hebben wij passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Trademark
Alle merk-, product-, bedrijfsnamen en logo's die op of in de TEGELS.NL website(s) genoemd worden genoemd kunnen de handelsmerken, dienstenmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Copyright
Alle vormgeving, tekst en beelden op de TEGELS.NL website(s) zijn het copyright van TEGELS.NL of hun respectievelijke eigenaren. Bezoekers hebben toestemming om delen van de site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, elektronisch te kopiëren of te printen. Al het digitale materiaal in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van TEGELS.NL worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan: info @ tegels.nl. Elk ander gebruik van het materiaal op deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEGELS.NL ten strengste verboden.