login

Privacy

Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk om hier uit te leggen hoe wij persoonsgegevens ontvangen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Dit alles staat uitgelegd in deze privacyverklaring.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
TEGELS.NL verwerkt alleen persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van haar opdrachtgever en verwerkt deze persoonsgegevens in opdracht van en op uitdrukkelijke aanwijzing van haar opdrachtgever. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Publieke data als sociale media wordt verwerkt ten gunste van de branche in de website.

Welke type persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder vindt u een globaal overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Bedrijfsinformatie: logo, URL, tekst, afbeeldingen, video's en foto’s, sociale media: Instagram

De exacte hoeveelheid- en soort gegevens die TEGELS.NL verwerkt hangt af van de breedte van de opdracht die zij van haar opdrachtgever heeft gekregen. Te allen tijde kunt u hierover contact opnemen met de opdrachtgever van TEGELS.NL. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor de desbetreffende opdracht

Op welke grondslag en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
TEGELS.NL verwerkt persoonsgegevens volgens de volgende grondslagen:

  • Een overeenkomst met haar opdrachtgevers voor het verder optimaliseren en verbeteren van de producten en diensten van deze opdrachtgevers. 


Delen wij persoonsgegevens met derden?
TEGELS.NL deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van haar opdrachtgever en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zal altijd gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van onze opdrachtgever.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
TEGELS.NL bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens worden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft de onderstaande rechten omtrent uw persoonsgegevens, namelijk:

Recht op inzage
U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op correctie
De persoonsgegevens die worden verwerkt moeten correct zijn en blijven. Indien u vaststelt dat deze persoonsgegevens niet meer correct zijn, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
U heeft recht op verwijdering van uw gegevens indien:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij verwerkt worden;
  • u de toestemming heeft ingetrokken voor verwerking;
  • u geconstateerd heeft dat de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn;
  • de persoonsgegevens gewist moeten worden op basis van Nederlandse of Europese wetgeving.


Recht op overdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het betreft de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over uzelf gaan.

Verzoek voor gebruikmaking van uw recht
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij onze opdrachtgever.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
TEGELS.NL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Geheimhouding
De aan TEGELS.NL gedurende de duur van de samenwerking verstrekte gegevens, zal TEGELS.NL strikt geheim houden, zowel tijdens de duur van de relatie met de opdrachtgever als na beëindiging daarvan.

Onze contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? U kunt dan contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het onderstaande contactformulier.

TEGELS.NL, gevestigd aan De Zeiler 38, 1991 ME VELSERBROEK.
E-mail: info @ tegels.nl | www.tegels.nl
Contactpersoon voor gegevensverwerking is de heer M.A. Wehnes.

Wijzigingen in Privacyverklaring
TEGELS.NL heeft het recht om haar privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds op onze website www.tegels.nl te vinden.

Cookies
TEGELS.NL maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) opslaan als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Ook kan TEGELS.NL terugkerende gebruikers hierdoor herkennen. Elk cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van de browserinstellingen en waarvoor ze worden gebruikt. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
De noodzakelijke cookies die wij gebruiken zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt door basisfuncties als paginanavigatie mogelijk te maken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zodat u bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde server wordt gestuurd. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Functionaliteitscookies
Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op de gebruikerservaring en over uw keuzes en voorkeuren, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de website. Met deze informatie kunnen wij die zo goed als mogelijk laten werken. Via de analytische cookies weten wij bijvoorbeeld welke pagina’s van de website het vaakst worden bezocht, kunnen wij problemen met de website vastleggen en oplossen.

Google Analytics cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt cookies verwijderen of uitschakelen in uw browser. Raadpleeg daarvoor de configuratiegegevens van uw browser. De stappen hiervoor zijn per browser verschillend. Houdt u er wel rekening mee dat onze services soms minder effectief zijn of zelfs niet werken als u dit doet. Als u de cookies accepteert, verloopt uw bezoek aan onze website beter.

Analytische cookies

_gid
.tegels.nl
Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a browsing session.
2 years
Analytics
_ga
.tegels.nl
Records a particular ID used to come up with data about website usage by the user.
2 years
Analytics
_ga_#
.tegels.nl
Used to distinguish individual users by means of designation of a randomly generated number as client identifier, which allows calculation of visits and sessions
2 years
Analytics
_gat#
.tegels.nl
Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie type that lasts for a session.
2 years
Analytics